Spółka

Obecnie wszystkie operacje prowadzone są przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o., w tym w szczególności:

  • Projektowanie i budowa obiektów podwodno – nadwodnych Water Discus,
  • konstruowanie załogowych i sterowanych zdalnie pojazdów podwodnych,
  • konstruowanie urządzeń głębinowych do penetracji dna morskiego na małych i dużych głębokościach.

Aby realizować tak skomplikowane technologicznie zadania, Spółka podjęła stałą współpracę z naukowcami i inżynierami z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz innych polskich instytucji badawczych i badawczo-rozwojowych. Wykorzystano także umiejętności produkcyjne krajowych i zagranicznych stoczni oraz producentów wyposażenia.

Partnerzy

Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa

STRONA WWW

StoGda Ship
Design
& Engineering
Sp. z o.o.

STRONA WWW

CRIST SA
Gdynia, Poland

STRONA WWW

Gdynia Dive
Centrum nurkowe

STRONA WWW

Strategic Hotel Consulting

STRONA WWW

Zespół

dr hab. inż. LECH ROWIŃSKI

Współzałożyciel i udziałowiec Spółki. Odpowiedzialny za badania naukowe i nadzór merytoryczny nad projektem.

Znakomity polski naukowiec, a zarazem jeden z najlepszych na świecie specjalistów w dziedzinie okrętownictwa i technik głębinowych. Uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Instytutu Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Teorii i Projektowania Okrętów tejże uczelni. Podległa mu jednostka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie teorii okrętu, hydrodynamiki okrętowej, projektowania okrętu, okrętowych konstrukcji kompozytowych, technik głębinowych oraz akustyki podwodnej. Wielokrotnie wykorzystywał swoją olbrzymią wiedzę w praktyce, realizując projekty zarówno dla organizacji cywilnych, jak i wojskowych, w Polsce i za granicą.

Za swoją działalność naukowo-badawczą otrzymał kilkanaście nagród m.in. nagrodę MNiSW. Został również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Bliższe informacje na stronie Politechniki Gdańskiej: http://www.underwater.pg.gda.pl

Łukasz Wasiak

Prezes zarządu Odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania spółki

Łukasz Wasiak był do tej pory związany głównie z branżą budowlaną i rynkiem deweloperskim będące od ponad 15 lat właścicielem i prezesem firmy. Posiada bogate doświadczenie w wykonawstwie oraz prowadzeniu samodzielnie inwestycji budowlanych.

Swoją karierę rozpoczął od realizacji kilku inwestycji osiedli domów jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej, lokali usługowych oraz hal produkcyjnych. Ma dużą wiedzę praktyczną z obszaru pozyskiwania gruntów pod inwestycje, pozyskiwania finansowania, prowadzeniu projektów budowlanych a także zarządzaniu sprzedażą. Doradza wielu firmom deweloperskim w trafnej ocenie potencjału inwestycyjnego i zaplanowania sprzedaży. Aktualnie zaangażowany jest w inwestycję komercyjną (Apart-hotel) w atrakcyjnych terenach nadmorskich.

W firmie Deep Ocean Technology Poland sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Do jego głównych obowiązków należą pozyskiwanie i rozmowy z inwestorami, poszukiwanie partnerów i ewentualnych dostawców poszczególnych elementów jednostki Water Discus oraz dbałość o całokształt funkcjonowania Spółki.

Uczestniczy w spotkaniach technicznych oraz konstrukcyjnych dzieląc się swoją wiedzą od doświadczeniem budowlanym. Obecnie odpowiedzialny jest za prowadzenie rozmów i bezpośredni kontakt z inwestorami projektu budowy prototypu, których reprezentuje w Zarządzie Spółki oraz jako udziałowiec firmy matki, tj. Deep Ocean Technology Sp. z o.o.

Krzysztof Koniuszaniec

Water Discus - Project Manager

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest on odpowiedzialny za realizację projektu Water Discus oraz pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na realizacje prac B+R oraz wdrażanie ich wyników do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, środków krajowych oraz innych źródeł zewnętrznych. Był też Kierownikiem Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez DOT Sp. z o.o. dzięki czemu posiada pełną wiedzę na temat spraw związanych ze specyfiką projektów B+R.

Jakub Woroszylski

Underwater Eco City - Project Manager

Przedsiębiorca, producent filmowy, profesjonalny nurek .  W zespole Deep Ocean Technology  wciela w życie idee budowy Ekologicznego Miasta  Podwodnego, opartego na technologiach wypracowanych przez spółkę.

Jest ponadto odpowiedzialny za rozwój na rynkach zagranicznych.