Spółka

Obecnie wszystkie operacje prowadzone są przez Deep Ocean Technology Poland Sp. z o.o., w tym w szczególności:

  • Projektowanie i budowa obiektów podwodno – nadwodnych Water Discus,
  • konstruowanie załogowych i sterowanych zdalnie pojazdów podwodnych,
  • konstruowanie urządzeń głębinowych do penetracji dna morskiego na małych i dużych głębokościach.

Aby realizować tak skomplikowane technologicznie zadania, Spółka podjęła stałą współpracę z naukowcami i inżynierami z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz innych polskich instytucji badawczych i badawczo-rozwojowych. Wykorzystano także umiejętności produkcyjne krajowych i zagranicznych stoczni oraz producentów wyposażenia.

Partnerzy

Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa

STRONA WWW

StoGda Ship
Design
& Engineering
Sp. z o.o.

STRONA WWW

CRIST SA
Gdynia, Poland

STRONA WWW

Gdynia Dive
Centrum nurkowe

STRONA WWW

Strategic Hotel Consulting

STRONA WWW

Zespół

dr hab. inż. LECH ROWIŃSKI

Współzałożyciel i udziałowiec Spółki. Odpowiedzialny za badania naukowe i nadzór merytoryczny nad projektem.

Znakomity polski naukowiec, a zarazem jeden z najlepszych na świecie specjalistów w dziedzinie okrętownictwa i technik głębinowych. Uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Instytutu Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Teorii i Projektowania Okrętów tejże uczelni. Podległa mu jednostka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie teorii okrętu, hydrodynamiki okrętowej, projektowania okrętu, okrętowych konstrukcji kompozytowych, technik głębinowych oraz akustyki podwodnej. Wielokrotnie wykorzystywał swoją olbrzymią wiedzę w praktyce, realizując projekty zarówno dla organizacji cywilnych, jak i wojskowych, w Polsce i za granicą.

Za swoją działalność naukowo-badawczą otrzymał kilkanaście nagród m.in. nagrodę MNiSW. Został również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Bliższe informacje na stronie Politechniki Gdańskiej: http://www.underwater.pg.gda.pl

Arkadiusz Majerski

Prezes zarządu Odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania spółki, a także strategie marketingu i sprzedaży

Posiada wykształcenie techniczne. Przez dwa lata pracował jako instruktor nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Marynarki Wojennej.

W 1993 roku dołączył do giełdowej spółki z branży finansowej Best S.A. Na kierowniczym stanowisku nadzorował prace 55 oddziałów w zakresie weryfikacji dokumentów kredytowych i windykacji.

W 1997 roku został wiceprezesem zarządu deweloperskiej spółki Cadena S.A., gdzie prowadził realizację 4 projektów deweloperskich, o łącznej ilości kilkuset apartamentów. Był także odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii marketingu i sprzedaży. Wszystkie realizacje zostały zakończone i sprzedane w założonych terminach. W 2001 roku został prezesem zarządu.

W 2002 roku, wraz z trzema partnerami, założył spółkę Globcarat, posiadającą największą w europie szlifiernię diamentów. Spółka zajmowała się wydobywaniem diamentów w Afryce Zachodniej. Zadanie to było dużym wyzwaniem, szczególnie w kwestii logistyki, przepisów lokalnych, a także nurkowania technicznego, potrzebnego do wydobycia surowca z rzeki.

W 2006 roku założył wraz z dwoma wspólnikami spółkę Scubaspa Pvt Ltd z siedzibą w Male na Malediwach. Pełniąc w zarządzie stanowisko dyrektora zarządzającego podjął się pozyskania kapitału na budowę dwóch 55 metrowych statków turystycznych, opartych na nowatorskiej idei łączącej funkcje nurkowania i Spa. Obie jednostki są w trakcie budowy.

Krzysztof Koniuszaniec

Water Discus - Project Manager

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest on odpowiedzialny za realizację projektu Water Discus oraz pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na realizacje prac B+R oraz wdrażanie ich wyników do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE, środków krajowych oraz innych źródeł zewnętrznych. Był też Kierownikiem Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez DOT Sp. z o.o. dzięki czemu posiada pełną wiedzę na temat spraw związanych ze specyfiką projektów B+R.

Jakub Woroszylski

Underwater Eco City - Project Manager

Przedsiębiorca, producent filmowy, profesjonalny nurek .  W zespole Deep Ocean Technology  wciela w życie idee budowy Ekologicznego Miasta  Podwodnego, opartego na technologiach wypracowanych przez spółkę. 

Jest ponadto odpowiedzialny za rozwój na rynkach zagranicznych.