Projekty badawcze

 

 

 
 

Program dotacyjny: Program Badań Stosowanych 2012 r. / NCBiR

Tytuł projektu: “
Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym.”

Umowa o dofinansowanie projektu nr: PBS1/B9/12/2012

Termin realizacji projektu: 1 styczeń 2013 r. – 31 październik 2015 r.

Cel i opis projektu: Celem projektu jest zbadanie i opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych dla realizacji koncepcji nowoczesnego, zdalnie sterowanego pojazdu głębinowego przeznaczonego do wykonywania prac obserwacyjnych i manipulacyjnych na rzecz przemysłów wydobywczych w obecności silnych prądów. Opracowanie konkurencyjnego produktu wymaga zapewnienia konstrukcji jak najwyższych parametrów użytkowych i eksploatacyjnych. W tym celu konieczne jest wykonanie badań przemysłowych w obszarze krytycznym dla planowanego urządzenia.

Planuje się wykonanie badań dotyczących zagadnień: oporowo-napędowych, wysokosprawnego układu zasilającego, układu transmisji danych liniami światłowodowymi z multipleksowaniem częstotliwościowym, koncepcji kształtów kadłuba i rozmieszczenia komponentów. Zagadnienia te uznano za najistotniejsze dla uzyskania konkurencyjnego produktu, ponieważ zabudowanie w małej przestrzeni wielu urządzeń elektrycznych mechanicznych i przetworników akustycznych powoduje wzajemną interferencję pól fizycznych i co za tym idzie zakłócenia poprawnej pracy utrudniające lub wykluczające działanie systemu. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu wyników badań teoretycznych wykonany zostanie model konstrukcji oraz układów w skali umożliwiającej wiarygodne pomiary oraz ostateczną weryfikację obliczeń numerycznych i algorytmów.
Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do opracowania studium wykonalności dla opracowania prototypu systemu głębinowego dużej mocy, które będzie podstawą decyzji o podjęciu dalszych badań i wdrożenia wyników do produkcji seryjnej. Zakłada się uzyskanie wyników, które pozwolą na opracowanie, na dalszych etapach założonego programu, rodziny urządzeń o parametrach użytkowych lepszych od urządzeń ostatnio opracowanych i wprowadzonych na rynek. Najważniejsze przewagi nowego produktu to mała średnica pępowiny, mała masa całkowita i wysoka moc, dające w rezultacie wysoką prędkość i zdolność do wykonywania prac w prądach morskich oraz wysokowydajny system transmisji informacji pozwalający na równoczesną pracę wielu urządzeń obrazujących i manipulatorów.

Liderem projektu jest Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. 
Partnerami projektu są: Deep Ocean Technology Sp. z o.o. oraz Akademia Marynarki Wojennej

Całkowita wartość projektu – 2 953 500,00 zł.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Koniuszaniec
Tel. kom. 501-254-235
e-mail: k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com